Senagat habarlary

Senagat habarlary

 • Iň oňat otag

  Iň oňat otag

  Haýsy çaý otagy iň gowusy?Çaý otaglary dynç almak üçin.Oturgyjyň we diwanyň ajaýyp gibrid, oturgyç otaglarynda aýaklaryňyzy we hemişelik ýapyşýan arkalaryňyzy goldamak üçin uzyn oturgyçlar bar.Almak üçin ajaýyp ...
  Koprak oka
 • Bu sumka kenaryndaky oturgyç doly otaga öwrülýär

  Bu sumka kenaryndaky oturgyç doly otaga öwrülýär

  Deňiz we köl günleri ýaz we tomus aýlarynda daşarda wagt geçirmek üçin iň oňat usullaryň biridir.Lightagtylygy gaplamak we gumdan ýa-da otdan geçmek üçin bir polotensany getirmek synanyşýan bolsa-da, has köp dynç almak üçin kenar oturgyjyna ýüz tutup bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Daşky mebelleri nädip saýlamaly

  Daşky mebelleri nädip saýlamaly

  Köp sanly wariant bilen - agaç ýa-da metal, giň ýa-da ykjam, ýassyklar bilen ýa-da bolmasa - nireden başlamalydygyny bilmek kyn.Hünärmenleriň maslahat berýän zady.Gowy enjamlaşdyrylan açyk meýdan - Amber Fredanyň Bruklindäki bu eýwany ýaly, ...
  Koprak oka