Önüm merkezi

Joyeleisure Nassjo Polat Rattan bag skameýkasy


 • Düşündiriş:Polat Rattan seýilgähi, howuz kenary, gazon ýa-da seýilgäh üçin amatly.
 • Haryt kody:OF02428-FT
 • Ölçegi:W1300 * D630 * H760MM
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Reňk:Çal, gara
 • Gaplamak:25 sany / stak
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  1
  3

  Maslahat satyn almak

  Furniture Mebel dükany, bag merkezi we zynjyr dükanlary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● Weatherhli Howa PE Rattan: Howa çydamly garyndy goňur PE rattandan ýasalan açyk eýwanly oturgyç diňe güne garşy däl, eýsem solmaga çydamly.Üstesine, PE rattan hem çydamly.Şonuň üçin açyk eýwanly söýgüli oturgyç, geljek ýyllarda ýoldaşlyk edip, ähli möwsümlerde açyk howada ulanylyp bilner.

  ● Güýçli gurluş: Açyk PE rattan söýgüli oturgyjy, poslama garşy poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy bilen berk goldanýar.Has möhümi, aşaky demir polat barlar we süýşmäge garşy aýakgaplar hem durnuklylygy ýokarlandyrýar.

  Up Döwrebaplaşdyrylan rahatlyk: Oturanyňyzda özüňizi rahatlandyrmak üçin açyk eýwan PE rattan skameýkasy giň arka we elde dokalan goltuklar bilen bezelendir.Mundan başga-da, oturgyç meýdany bir wagtyň özünde 2 adamy kabul edip biljek derejede uludyr, bu bolsa söýgüliňiz bilen boş wagtlary hezil etmäge mümkinçilik berýär.

  ● Giňişleýin programma: Bu açyk eýwanly oturgyç, köp ýerlere laýyk gelýän ýönekeý görnüşe eýe.Şeýlelik bilen, eýwanyň üstünde, eýwanyň üstünde ýa-da içerde goýsaňyzam, bu eýwanly PE örülen oturgyç öýüňize döwrebap täsir eder.Mundan başga-da, ulanylmaýan mahaly ýer tygşytlamak üçin 2 skameýkany ýygnap bilersiňiz.

  4
  2

  Gurnamak we saklamak

  Park Seýilgäh bagynyň oturgyjy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak üçin hiç hili gurnama mätäç däldir.Ulanylmaýan mahaly skameýkany içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  ● Bu bag oturgyjy howuz kenary, gazon, bag, eýwan, howly we ş.m.

  6
  5

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň