Önüm merkezi

Joyeleisure Kolding 4 oturgyç Rattan diwan toplumy


 • Düşündiriş:4PCS Polat Rattan Lounge ýassyklar bilen düzüldi
 • Haryt kody:OF02491T-FT
 • Ölçegi:1 * Söýgi oturgyjy: W1080 * D610 * H760mm, 2 * leeke: W580 * D610 * H760mm, 1 * Tablisa: W750 * D410 * H380MM
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Dokma:Tekiz PE Rattan
 • Mata:Poliester
 • Reňk:Gara
 • Gaplamak:1 toplum / karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  1
  2

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● GÖRNÜŞ & DURABLE: 4 sany paltar salon toplumy poslamaýan polat çarçuwadan we howa çydamly PE çeňňek rattandan ýasalýar.Lighteňil, ýöne berk, bu eýwan mebel toplumynyň ägirt uly ýük göterijiligi bar (oturgyçlar 330 funt, stol 110 litr).UV goragly PE wick rattan, döwmek, bölmek ýa-da solmak kyn bolan aşaga garşylygy, ýokary güýji hödürleýär.Fermuar bilen dem alýan ýassyk örtügi suw geçirmeýär we arassalamak aňsat.

  ● GÖRNÜŞLI we STYLISH: Zal ​​toplumy rahat radian we ýokary hilli gubka bilen örtülen ýassyklar bilen üpjün edilýär.Ergonomiki, dem alýan we ýokary çydamly, size bulut ýaly ajaýyp rahat oturgyç tejribesini getirýär.El bilen dokalan ajaýyp goňur gradient rattan reňki bilen gabat gelýär, bu eýwan otagynyň toplumyny döwrebap, nusgawy, ýöne moda däl ýaly edýär we islendik mebel stiliniň üstüni ýetirer.

  3

  UL KÖPÇÜLIK WE PRAKTIKA: Howanyň garşylygy bilen, rattan açyk eýwan floungr toplumy eýwanyňyz, eýwanyňyz, balkonyňyz, howlyňyz, howuzuň kenary, bag, gazon üçin gowy saýlawdyr.Ykjam ululygy sebäpli kiçi eýwanly salon toplumy hem boş ýer ýa-da meýdançalar üçin ajaýyp bolup, boş ýerleri öz isleýşiňiz ýaly bezemäge mümkinçilik berýär.Goňşularyňyzy we dostlaryňyzy gyzyklandyrmak ýa-da güneşli günortan maşgalaňyz bilen bir käse kofe içmek üçin amatly.

  AS BIRLEŞMEK WE TERJIME EDIP BOLMAK: 4 bölek otagda 1 söýgi oturgyjy, 2 sany oturgyç we 1 aýna stol bar.Hardwarehli enjamlar, zerur gurallar we anyk görkezmeler bilen eýwan toplumyny bir ýere jemlemek aňsat (Maslahat: thehli deşikler deňleşýänçä we berkitilýänçä nurbatlary doly gysmaň).Fermuar bilen suw geçirmeýän ýassyk örtügi ýuwulýar we saklamak aňsat.

  4

  Gurnamak we saklamak

  4 4PCS Polat Rattan Lounge toplumy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak bilen, üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen gysga wagtyň içinde aňsatlyk bilen ýygnalyp bilner.Ulanylmaýan mahaly ýassyklary içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  Out Açyk dynç alyş üçin amatly, baglara, eýwanlara, howlulara, eýwanlara we ş.m. ulanylyp bilner.

  5
  6

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň