Önüm merkezi

Joyeleisure Timra 3pc Polat Rattan Lounge ýassyklar bilen düzüldi


 • Düşündiriş:3pcs Polat Rattan Lounge, ýassyklar bilen köp funksiýaly
 • Haryt:OF03044-FT
 • Ölçegi:2 * leeke divan: W550 * D620 * H620MM, 1 * Tablisa: W450 * D580 * H290MM,
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Mata:180g poliester
 • Rattan:Tekiz Wiker
 • Gaplamak:1 toplum / karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  1
  2

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  Ex Exquisite Rattan bilen polat çarçuwasy: Bu otag toplumynyň çarçuwasy polatdan ýasalan we durnuklylygy we berkligi üpjün edýän PE howa çydamly örme bilen örtülendir.Toplum açyk meýdanda howanyň ortaça üýtgemegine çydap biler.

  Rem Aýrylyp bilinýän gapak bilen galyň ýassyk: Toplumyz 5 ýassyk bilen gelýär we ýassykdaky gubka galyň we ýokary çydamly.Arkaňyza we bagryňyza rahatlyk berer.Her ýassygyň gapagynda ýassykdan aňsatlyk bilen çykarmak üçin fermuar bar.

  Divan diwanyň ergonomiki dizaýny: Size amatly tejribe bermek üçin toplumymyzyň iki sany ýekeje diwany giň arka tarapy bar.Mundan başga-da, alýumin aýaklary diwanyň aşaky rattanyny noldan gorar.

  4

  ● Aýrylyp bilinýän we köp wezipeli - Bu otagda 2 sany golsyz oturgyç we 1 kofe stoly bar.Bu hereketli dizaýn, zerur sazlamany sazlamaga mümkinçilik berýär we oturmak ýa-da ýatmak üçin dürli şekillere üýtgedilip bilner.

  ● Tempered aýna ýokarky stol: Kofe stoly bilen gelýär, divan toplumy nahar iýmek ýa-da agşam içmek üçin ajaýyp.Topokarda gyzgynlyga we şok garşylygy funksiýasyna eýe bolan galyň temperaturaly aýna stol bar.Stol ulananyňyzda aýna gymyldamaz ýaly ýokarky aýna dört sorujy bilen berk berkidilýär.

  3

  Gurnamak we saklamak

  ● Salon toplumyny, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak bilen üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen birnäçe minutyň içinde synap bilersiňiz.Ulanylmaýan mahaly, içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  ● Köpugurly dizaýn, açyk eýwan çyzgysy stoluny siziň baýramyňyz üçin dürli konfigurasiýalara tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.Açyk we içerde hem ajaýyp.Howuz kenary, öňdäki eýwan we howly üçin.

  5
  6

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň