Önüm merkezi

“Joyeleisure Barselona” açyk howada kiçi balkon Rattan effekti KD 6 oturgyç burçly divan örme mebeli, Osmanly bilen bag bagy üçin


 • Düşündiriş:Barselona açyk kiçi balkon Rattan effekti KD 6 oturgyç burçly divan örme mebeli, bag bagy üçin Osmanly bilen
 • Nokat:OF02880-FT / OF02881-FT / OF02882-FT
 • Ölçegi:Burç diwany: 1950 * 1420 * H820MM, Osmanly: 380 * 380 * H320MM, Tablisa: 900 * 550 * H660MM
 • Meterial:Wiker
 • Çarçuwa:Polat
 • Metaly bejermek:Poroşok bilen örtülen
 • Gaplamak:Her karton üçin 1set
 • 40'HQ:72 Set
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  El bilen örülen burç diwany, 6 adama laýyk Osmanly

  ● Kosmos tygşytlaýjy dizaýn: Toplum kiçi balkon, bag, howly, kwartira üçin gaty amatly dizaýn edildi.Ykjam ululykdaky toplumymyz howlyňyzy bulaşyklykdan halas eder.

  Heavy Agyr polat çarçuwadan, ýokary hilli elde dokalan PE rattandan ýasalan bu açyk söhbetdeşlik toplumy, howa üýtgemelerine garşy durmak üçin ýeterlik derejede güýçlidir.

  Ick Örtükli eýwan mebel toplumy, işlemegi we arassalanan nusgawy stili birleşdirýär, öňden bar bolan bezege laýyk gelýär.Bu açyk bölüm toplumy aýlanmaga ýeterlik derejede ýeňil we tükeniksiz konfigurasiýa ýerleşdirmek aňsat.Bu eýwanyňyza, bagyňyza, gazonyňyza ýa-da howlyňyza aýrylmaz bezegdir.

  ● Bu diwan toplumyny, gurallar we enjamlar bilen bilelikde goýmak ýönekeý.

  Usion Yassyk, gubka we polipropilen pagta bilen örtülendir, galyň we ýumşak, goşmaça rahatlyk goşýar.Cushhli ýassyk örtükleri has uzak dowam etjek PA bilen örtülendir.220 g / m poliester ýüplük bilen boýalan mata uzak wagtlap güneşli şertlerde solmaga garşy durmagy başarýar.

  img (6)
  img (8)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň