Önüm merkezi

“Joyeleisure Milton” polat çarçuwasy Rattan 3pc balkon toplumy


 • Düşündiriş:KD polat çarçuwasy Rattan el dokamak 3 sany balkon toplumy
 • Haryt kody:OF02919
 • Ölçegi:2 * Oturgyç: W575 * D557 * H765MM, 1 * Tablisa: W400 * D420 * H385mm
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Dokma:Tekiz PE Rattan
 • Mata:Poliester
 • Reňk:Gara / çal
 • Gaplamak:1 toplum / karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  IMG_7505
  IMG_7504

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● Qualityokary hilli RattanMateriallar: Burattan bistroýygyndydan ýasaldypremium rattan we güýçli polat çarçuwasy.Uzak wagtlap ulanyp, ýagyşa we ýele garşy durmak üçin ýeterlikdir.PE rattan materialy bu balkon oturgyçlaryny we stoluny uzak ömür bilen açyk howada ulanyp bolýar.Olar cdeformasiýa ýa-da poslamak aňsat däl gün şöhlesine salyň.

  ● Ajaýyp durnuklylyk we çydamlylyk: Bu 3 sany pilebistrotoplumyňyz poluňyzy goramak we açyk oturgyçlaryň durnuklylygyny üpjün etmek üçin süýşmeýän aýak ýassygy bilen enjamlaşdyrylandyr.Ttutuş oturgyç 330 litr agram göterip bilýär.

  ● Amatly kofe stolunyň oturgyjy: Rattan oturgyçlary goşmaça lomber goldaw üçin arka bilen ergonomiki taýdan deňagramlaşdyrylýar.Spumşak gubka bilen doldurylan oturgyçlar size goşmaça rahatlyk berýär we gapaklary aňsat arassalamak we saklamak üçin aýryp bolýar.Stoluň ýokarsy 5 mm temperaturaly aýna bilen ýeterlik derejede howpsuz.

  IMG_7519

  ● üçin ajaýypSsöwda merkezi balkonlar: Bu kiçijik daşarky stol we oturgyçlar dürli ýaşaýyş meýdanyna laýyk gelýär.Bu kiçijik paluba, eýwan, howly, eýwan, bag, gazon, balkon, kwartira we howuz kenaryna ajaýyp goşundy.Günüň aşagynda bir käse kofe içip bilersiňiz, ýa-da açyk howada ajaýyp tejribe almak üçin dostlaryňyz bilen birnäçe içgi içip bilersiňiz.

  ● Ergonomiki dizaýn: Önümleriň çarçuwalary, oturgyç görnüşlerine we agramyna laýyk gelmek üçin seresaplylyk bilen düzülendir.Stokary güýçUglerodPolat üpjün edýär250egilmezden her oturgyç üçin l.

  ● Çalt gurnama: Aňsat gaplamak we gurnamak üçin dizaýny kakyň.Çydamly nurbatlar we deşikler jaý göçürilende birnäçe gezek gaýtadan gaplamak üçin gaýtadan ulanylýar.

  IMG_7524

  Gurnamak we saklamak

  Table Stol we oturgyçlar toplumy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak bilen üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen gysga wagtyň içinde aňsatlyk bilen ýygnalyp bilner.Ulanylmaýan mahaly ýassyklary içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  Out Açyk dynç alyş üçin amatly, baglara, eýwanlara, howlulara, eýwanlara we ş.m. ulanylyp bilner.

  IMG_7527
  IMG_7525

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň