Önüm merkezi

Joyeleisure Gnesta 5pc Rattan Lounge toplumy


 • Düşündiriş:5PCS Açyk suw geçirmeýän Rattan Patio Lounge toplumy, balkon üçin amatly
 • Haryt kody:OF03049-FT
 • Ölçegi:Burç: 97 * 80 * 66 sm / Kofe stoly: 34 * 67 * 52 sm / Osmanly: 67 * 84 * 33 sm
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Dokma:Rattan
 • Mata:PA bilen örtülen poliester
 • Reňk:Gök-ýaşyl, Bej
 • Gaplamak:1 toplum / 3 karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  846A9340
  846A9344

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  All Howa şertli PE rattan örülen we berk polat çarçuwasy bilen ýasalan bu eýwan salony berk we berk, uzak wagtlap ulanylýar.Örülen kofe stolunda eýwanyňyzy ýa-da howuzuňyzyň bezegini ajaýyp görkezýän ajaýyp temperatura aýna depesi bar.

  ● Bu açyk bölümli otagda 2 burçly oturgyç, 2 sany otman, 1 stakan kofe stoly we 8 sany ýassyk bar.Göçürilýän dizaýn, toplumy erkin birleşdirmäge we oturmak ýa-da ýalan sözlemek üçin dürli şekillere üýtgetmäge mümkinçilik berýär.

  846A9366

  ● Bu häzirki zaman açyk eýwanzaltoplum galyň gubka ýassyklary bilen gelýär, giň oturgyç rahat oturmak üçin ýeterlik ýer berer.Aýyrylýan gapaklar poliesterden, suwa çydamly we solmaga çydamly bolup, arassalanmagy we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrýar.

  Natural Tebigy stil bilen bu eýwan örülen mebel toplumy ajaýyp bagyňyz, howuzuň kenary, howly, balkon ýa-da eýwan üçin amatlydyr.Howa howlusyna aňsatlyk bilen garylyp, açyk meýdana tötänleýin we ajaýyp görnüş getirýär.

  846A9359

  Gurnamak we saklamak

  ● Veranda Lounge toplumy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak bilen üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen gysga wagtyň içinde aňsatlyk bilen ýygnalyp bilner.Soraglar bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, müşderi hyzmat toparymyz gysga wagtda jogap berer.Çygly mata bilen arassalamak aňsat.Ulanylmaýan mahaly ýassyklary içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  Out Açyk dynç alyş üçin amatly, baglara, eýwanlara, howlulara, eýwanlara we ş.m. ulanylyp bilner.

  846A9375
  846A9371

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň