Önüm merkezi

Joyeleisure Edina Rattan üçekli bag bar stoly


 • Düşündiriş:Polat Rattan Bar bag stoly, açyk meýdanda ajaýyp
 • Haryt:OF03075-FT
 • Ölçegi:1928 * 930 * H2070mm
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Rattan:Tekiz Wiker
 • Mata:Suw çydamly bejergisi bilen poliester
 • Gaplamak:1 sany karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Günde 2 * 40'HQ:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  IMG_8982
  IMG_8984

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● Gaty gurluşyk we howa çydamly örme çarçuwasy poroşok bilen örtülen metaldan ýasalýar we rattan bilen dokalýar.Çydamly we güýçli gurluşyk.Rattanyň her setiri, açyk howada ulanylmagy sebäpli çişmegi we poslamagy azaltmak üçin baý UV ingibitorlary bilen örtülendir.Stoluň güýçli ýagyşdan örtülmegi maslahat berilýär.Ajaýyp döwrebap temperatura aýna stoluň ýokarsy we aýna sorujy käse.

  Orage orageeterlik ammar meýdançasy: giň planşet we amatly ammar üçin iki tekje bilen bezelen, çakyr äýnegini asmak üçin 2 sany rels öz içine alýar, talap edilende goşmaça içgilere aňsat girýär.

  IMG_8995

  ● Giň planşet we aňsat arassalamak: Planşet çüýşeleri, käseleri, magazinesurnallary we kompýuterleri saklamaga ýeterlikdir, bu size we maşgalaňyza iýmäge, küşt oýnamaga, işlemäge we günortanlyk çaý içmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, bu rattan stoluny arassalamak aňsat we süpürmek üçin çygly arassalaýjy mata ulanmaly.

  ● Patio Bar Stol: Döwrebap dizaýn, eýwan mebelleriňize laýyk gelýär.Içgilere we iýmitlere hyzmat etmek üçin açyk meýdanyňyz üçin ajaýyp çukur bar eýwan stoly.

  IMG_9030

  Gurnamak we saklamak

  ● Bag stoluny, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak bilen üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen birnäçe minudyň içinde ýygnap bolýar.Ulanylmaýan mahaly, içerde saklamak maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  ● Köpugurly dizaýn, açyk eýwan bar bagynyň stoluny siziň baýramyňyz üçin dürli konfigurasiýalara tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär.Açyk we içerde hem ajaýyp.Howuz kenary, öňdäki eýwan we howly üçin.

  IMG_8997
  IMG_9017

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň