Önüm merkezi

“Joyeleisure Palma Metal Wicker” bukulýan bag oturgyjy


 • Düşündiriş:Metal örülen eplenýän bag oturgyjy, açyk boş wagt üçin amatly
 • Haryt kody:OF01823-FT
 • Ölçegi:W445 * D550 * H820MM
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Dokma:Tekiz PE Rattan
 • Reňk:Goňur
 • Gaplamak:2 sany karton / karton
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  1
  2

  Maslahat satyn almak

  DI DIY dükany, mebel dükany, bag merkezi, zynjyr dükanlary we onlaýn elektron söwda kompaniýalary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri: Adatça FOB adalgalaryny ulanýarys, gerek bolsa beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri: 30% T / T goýum we 7 günüň içinde B / L göçürmesine garşy 70% galyndy.

  Material we dizaýn

  ● Güýçli çarçuwa: Iki goltuk diregler, polat turba çarçuwasy, çal poroşok bilen örtülen çarçuwa.Eplenýän oturgyç ajaýyp berklige we göterijilik ukybyna eýedir.Demir örülen eplenýän oturgyç, durnukly, çydamly, poslama we poslama garşy ýokary hilli galyň polatdan ýasalýar.

  ● Döwrebap stil: Tekiz PE rattan el dokamak, goňur reňk we dizaýn bukulýan oturgyjy döwrebap we dynç alyş stiline öwürýär.Şeýle hem jaýyňyzda, bagyňyzda we eýwanyňyzda ajaýyp bezegdir.

  ● Howpsuzlyk: Goňur rattan plastmassa arka we oturgyç, agramy 220 funt, dokalan oturgyç howpsuz oturmagy üpjün edýär.

  5

  Party Partiýa wagty üçin amatly: Öňe gidiň we hemmäňizi dynç alyşa, uly oýuna çagyryň ýa-da diňe eýwanda asylmaga çagyryň, sebäbi metal örülen eplenýän oturgyç ulanmaga taýyn goşmaça oturgyç bolar.Rattan bukulýan stol bilen jübütläň we maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen wagt geçiriň.

  ● Köpugurly we göçme: Oturylyşyklar, goldaw toparlary, ýygnak funksiýalary, iş ýygnaklary, kabul ediş meýdançalary, okuw otaglary we banket meýdançalary üçin köpugurly oturgyç.Şeýle hem bukulýan oturgyç, aňsat saklamak, daşamak, hadysany arassalamak ýa-da poly yzygiderli bejermek üçin höwürtge ýa-da ýerleşdirilip bilner.

  4

  Gurnamak we saklamak

  Iron Demir örülen eplenýän bag oturgyjy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak bilen üpjün edýän doly gurnama gurallarymyz bilen gysga wagtyň içinde ýygnanyp bilersiňiz.Ulanylmaýan mahaly oturgyjyň içinde saklanmagy maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  Out Açyk dynç alyş üçin amatly, baglara, eýwanlara, howlulara, eýwanlara we ş.m. ulanylyp bilner.

  3
  6

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň