Önüm merkezi

Joyeleisure Habo Metal Rattan bag nahar nahary


 • Düşündiriş:Nahar üçin metal Rattan bag oturgyjy, açyk dynç alyş üçin amatly
 • Haryt kody:OF02872-FT
 • Ölçegi:W550 * D600 * H940MM
 • Çarçuwa:Açyk poroşok örtükli polat
 • Reňk:Çal
 • Gaplamak:Stakon, karton ýok
 • Gurşun wagty:45 gün
 • MOQ:1 * 40'HQ
 • Önümçilik kuwwaty:Günde 2 * 40'HQ
 • Özbaşdaklaşdyrma bar:Reňk, kartonyň çap edilmegi we görnüşleri we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Üstünlik

  Kompaniýamyz hakda

  ● “Joye Industrial and Trading” (Hangzhou) Co Ltd, başlaly bäri özüni “Outdoor Living International Business” -e bagyşlady.Esasy dolandyryş topary bu pudak bilen eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullandy.

  Major Esasy önümlerimiz, dokma dokamak we açyk çarçuwada açyk mebel, giriş derejesinden ýokary derejä çenli.

  1
  2

  Maslahat satyn almak

  Furniture Mebel dükany, bag merkezi we zynjyr dükanlary üçin amatly.

  ● Söwda şertleri:Adatça, FOB adalgalaryny ulanýarys, ýöne zerur bolsa, beýleki şertleri hem goldaýarys.

  ● Töleg şertleri:7 günüň içinde 30% T / T goýum we B / L göçürmesine garşy 70% balans.

  Material we dizaýn

  ● Çarçuwaly material: Demir we çal polietilen örme.Olaryň çydamly, howa çydamly elde dokalan rattan we polat çarçuwalary wagt synagyna çydap biler we size we myhmanlaryňyza ýakyn ýyllarda oturmak we söhbet etmek üçin amatly ýer döreder.

  ● Döwrebap dizaýn: Tropiki ýerlere mahsus bolan kabanyň häzirki zaman öwrümi, bu açyk bag oturgyçlary öýüňizdäki eýwan meýdançasyna birneme ekzotik öwüşgin goşar.Lighteňil we durnukly polat çarçuwadan gurlup, täjirçilik derejeli dokalan örülen süýüm bilen örtülen, ony çygly, howa çydamly we býudjet taýdan amatly etdi.

  Io Gatnaşyk bezegi: Bu oturgyç islendik eýwan üçin ajaýyp.Iň oňat we amatly bolýar.Ulanylmaýan wagty bu oturgyçlary ýygnap bilersiňiz, şonuň üçin eýwanyňyzy bulaşdyrmaýarlar.Olary ulanmak isleseňiz, olaryň hem, myhmanyňyz üçinem amatlydygyny bilip aňsat dynç alyp bilersiňiz.Oturgyçlar ajaýyp we häzirki gören islendik bezegiňiz bilen gabat geler.Natural Finish PE örülen reňk, eýwan meýdançasynda rahat we çylşyrymly görnüş getirýär.

  3
  4

  Gurnamak we saklamak

  ● Bag oturgyjy, güýjüňizi we wagtyňyzy tygşytlamak üçin hiç hili ýygnaga mätäç däldir.Çygly mata bilen arassalamak aňsat.Ulanylmaýan mahaly oturgyjyň içinde saklanmagy maslahat berilýär.

  Giňişleýin ulanylyş

  Camp Dynç alyş syýahaty ýaly açyk dynç alyş wagty üçin amatly we baglara, eýwanlara, howlulara, eýwanlara we ş.m. ulanylyp bilner.

  5
  6

  Kepillik

  1 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň